Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Borgt

Grimbergsesteenweg 43

1800 Vilvoorde

Hoofdapotheker: Caroline Lafontaine

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0871 125 128

Machtigingsnummer APB: 238814

Telefoonnummer: 02 251 09 36

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.